BADAN ANGGARAN

No.NAMAFRAKSIJABATAN DALAM BANGGAR
1.ARDIANSAH, S.HutGOLKARKETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.YOHANES, STPDI PERJUANGANWAKIL KETUA I MERANGKAP ANGGOTA
3.EVAN RAHMAN SAHPUTRANASDEMWAKIL KETUA II MERANGKAP ANGGOTA
4.RAHMAD JAINUDINGOLKARANGGOTA
5.ALGRIN GASAN, S.HutGOLKARANGGOTA
6.Hj. SITI RUSYDA, S.Pd.I
GOLKARANGGOTA
7.Drs. SYARKAWI H. SIBU, M.SiPDI PERJUANGANANGGOTA
8.Ir. THOSIBAE LIMINPDI PERJUANGANANGGOTA
9.DIDI HARTOYO, S.HutPDI PERJUANGANANGGOTA
10.BERINTO, SH, MHNASDEMANGGOTA
11.SERA SINTANOLANASDEMANGGOTA
12.PATNA WIGATINASDEMANGGOTA
13.DARWANDIE, SHPPPANGGOTA
14.NONI ERMIRAWATI, SPPPPANGGOTA
15.DEVI PUTRI AJAHRA, S.KomGERINDRAANGGOTA
16.BENDIGERINDRAANGGOTA
17.LAWINNURANI BINTANG DEMOKRATANGGOTA
18.RASMIANURNURANI BINTANG DEMOKRATANGGOTA
19.H. YUDI ADAMNURANI BINTANG DEMOKRATANGGOTA
20.H. PARIJ ISMETH RINJANI, SHNURANI BINTANG DEMOKRATANGGOTA
21.H. AHMAD ZAHIDI, S.Ag, SH, MHKEADILAN AMANAT BANGSAANGGOTA
22.Dr. HM. ROSIHAN ANWARKEADILAN AMANAT BANGSAANGGOTA
23.H. AHMAD BAIHAQI, S.PdKEADILAN AMANAT BANGSAANGGOTA
24.Drs. H. ZULKARNAINKEADILAN AMANAT BANGSAANGGOTA
25.SEKRETARIS DPRDSEKRETARIAT DPRDSEKRETARIS BUKAN ANGGOTA